الگوی غذایی TLC

الگوی غذایی TLC  (Therapeutic Lifestyle Change Dietary Pattern) برای پیشگیری اولیه و ثانویه بیماری کرونر قلبی (CHD) بکار می‌رود؛ نسخه به‌روز‌شده آن را در جدول زیر ملاحظه می‌کنید. 


ادامه مطلب ...