هرم راهنمای غذایی(Food Guide Pyramid) طرحی از راهنمای غذای روزانه است. نمونه این هرم را در شکل میبینید. اندازه هر قسمت هرم، انعکاسی از تعداد واحدهای (Servings) توصیه‌شده روزانه میباشد.

در واقع واحد، مقدار غذا یا نوشیدنی است که به طور معمول مصرف میشود.

هرم راهنمای غذایی بر 5 گروه غذایی تأکید دارد. هر کدام از این گروه‌های غذایی تعدادی از مواد مغذی- ونه همه آنها را برای شما فراهم میکند. غذاهای هر گروه هرم نمیتوانند به جای


ادامه مطلب ...