رژیم غذایی مدیترانه‌ ای (Mediterranean Diet) یک مدل تغذیه‌ای نوین است که منشأ آن الگوی غذایی سنتی برخی کشورهای حوزه مدیترانه مخصوصاً جنوب ایتالیا، یونان، قبرس، پرتقال، ترکیه و اسپانیا می‌باشد. مردم این نواحی کمتر از مردم کشورهای پیشرفته‌تر صنعتی از بیماریهای قلبی و یا سکته مغزی رنج می‌‌برند. این مردم کمترین نرخ بیماریهای مزمن و بیشترین امید به زندگی در بزرگسالان را دارند. مطالعات نشان داده‌اند که رژیم غذایی مدیترانه‌ ای باعث کاهش خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و همچنین سرطان می‌شود.

هرم غذایی مدیترانه‌ ای را ملاحضه می‌کنید.


ادامه مطلب ...