مقدمه‌

دیابت شیرین (diabetes mellitus) بیماری است که با غلظت گلوکز خون بالا مشخص می‌شود و این به دلیل نقص در ترشح  یا عملکرد انسولین و یا هردو اتفاق می‌افتد. این بیماری به  انسولین هورمونی است که توسط سلولهای β پانکراس تولید می‌شود و برای استفاده و ذخیره سوخت‌ها توسط بدن ضروری است. ناکافی بودن یا نقص عملکرد انسولین منجر به هایپرگلایسمی (بالا بودن قند خون) می‌شود.


ادامه مطلب ...