همانطور که اشاره شد، رژیم DASH یک الگوی غذایی است که باعث کاهش فشار خون میشود که البته با رژیم سنتی کم نمک تفاوت دارد.


ادامه مطلب ...