موضوع عمومی1 

 

مقدمه

 هیچوقت تا حالا فکر کردین که با وجود اینکه خیلیا میدونن نمک، غذای چرب و... واسه بدن مضر، ولی باز هربار که از کنار رستورانای بخرو ببرـ (take-away) که غذاهای لذیذ میفروشن رد میشیم، غذای خوشمزه هوس میکنیم و...

 


ادامه مطلب ...