نوسان فشارخون؛


نوسان فشار خون به این دلیل که جزو شرایط حاد قرار میگیرد، توصیه تغذیه ای ویژه‌ای ندارد ولی نباید فراموش کرد که توصیه‌های تغذیه‌ای برای کنترل فشار خون بالا همچنان برای کنترل نوسان فشار هم ضروری است. در کنار رژیم غذایی DASH، توصیه میشود موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:


ادامه مطلب ...