آموزش خود-مراقبتی برای افراد دیابتی از مهمترین عوامل در کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم برای این افراد است. فقط این توضیح مختصر را بدهم که حدوداً 10% هزینه های سلامت در دنیا و همچنین در کشور ما به دیابت اختصاص دارد.


بخش اصلی هزینه های افراد دیابتی یعنی حدود 50% هزینه ها به عوارض دیابت (قلبی-عروقی، کلیوی، چشمی و اختلالات عصبی و...) مربوط میشود و چیزی حدود 45% به داروهای مصرفی اختصاص دارد.

اما آموزش خود-مراقبتی که برای مثال در انجمن دیابت ایران انجام میشود، به جرأت میتوان گفت که اگه توسط فرد دیابتی رعایت شود قادر است عوارض و تاحد زیادی مصرف انسولین و داروها را کاهش داده و زندگی عادی با کیفیت بالاتر را برای بیمار فراهم آورد.

آموزشهای انجام شده در انجمن دیابت شامل موارد مربوط به اقدامات پزشکی، تغذیه ای، دارویی و کنترل جنبه های روانشناختی و استرس است. 

[توصیه میکنم افراد دیابتی که ساکن تهران هستن حتماً کلاسای آموزشی انجمن دیابت ایران رو شرکت کنن]

 

آدرس شعبه مرکزی انجمن در تهران: 

خیابان ستارخان- خیابان پاتریس لومومبا- خیابان رامین ملکوتی- پلاک 46

تلفن: 88253113 - فکس: 88275274

صندوق پستی: 3316-14155

ایمیل: info@ir-diabetes-society.com

 آدرس سایت: 

http://www.ids.org.ir/

 

 

http://www.ir-diabetes-society.com/